ArkitekturTjuvsundsberget Projektet startade med att kontoret fick förfrågan från det nystartade fastighetsbolaget Gerle & Rodin med tre delägare i 40-årsåldern. De ville bygga ägandelägenheter och ge arkitekturen mer utrymme än de traditionella fastighetsbolagen. Beställningen för detta projekt var enkel ”rita hus efter filosofin modernt Bohuslänskt”.


Vi utgick från sommarminnen på kusten då man söker sol men också lä, men också sena höstseglingar då vinden går emot och man verkligen måste kunna lita på materialen.

Ett nyckelbegrepp blev ”robust funktionalitet”. Exteriört ska det vara tåliga material med långa underhållsintervall. Där man vistas ofta kan man däremot använda behandlad träpanel som även tål att betraktas på nära håll.

Hur har bohuslänningen tänkt tidigare? Det har varit ett hårt liv på kusten man har alltid byggt robust. Vi talar här om något så unikt som en levande tradition av hållbarhet. Från 1800-talets valde man att avfärga trähusen med vita kulörer som visade sig hålla längst innan nästa omstrykning. På 1950-talet valde man eternitfasader av samma anledning och man klädde in takfot och vindskivor. Ibland har man också tagit bort kvalitéer samtidigt som man har förbättrat. Många hus har fått en ny dräkt då man klätt in äldre träarkitektur och skalat av snickarglädjen. Vi vill undersöka om vi kan bejaka båda synsätten i våra nya hus.

Man har alltid byggt för att få lä. Det blåser alltid på kusten så skyddade uteplatser ska finnas i flera väderstreck.
Transporter skedde av tradition per båt. Bryggorna fanns innan gatorna och man byggde bryggor upp på land av praktiska skäl. Husen har sedan byggts direkt ovanpå hällarna på stengrund eller som båthusen på stolpar. Detta är en tekniker som här är levande även idag. Vi vill använda både stolpteknik med bryggdäck och en modern variant av stengrund direkt på hällarna i detta projekt.

Läget har alltid varit viktigt i Bohuslän, man byggde tätt för skydd i fiskeläget och man byggde nära näringen. Detta kan idag tolkas som att man ska dra nytta av läget och utsikten på denna fantastiska tomt högst av alla i Kungshamn och Smögen. Här finns både utsikt mot klipplandskapet och staden nedanför mot öster samt mot havet åt väster och norr med den fria horisonten på två håll.

”Skönhet genom enkelhet” är ett annat nyckelbegrepp. Byggnaderna i Bohuslän har traditionellt enkla och tydliga former. Paneler och snickeriarbeten har förskönat husen men de har varit enklare än i staden.
Kan man få både och, undrade vi, ”skönhet genom robust funktionalitet”.

En lång och bra process: Från 10 lägenheter till 20
Vi valde att arbeta med I tre huskroppar som bildar en gemensam gård. De magasinsliknande huskropparna är placerade så att klipporna lämnas orörda på utsidan kvarteret medan insidans utsprängda mellanrum stenläggs och asfalteras som en torgyta.

Projektet bygger på en planidé där hustypen varieras till fyra huvudtyper av lägenheter. Genom att grundstruktur är tydlig har det dock varit möjligt att anpassa samtliga lägenheter efter läget på tomten.

Från början var programmet 10 stora ägarlägenheter i tre plan grupperade som radhus. P.g.a. den ekonomiska krisen I slutet av 00-talet gjordes programmet om sent 2010 till att nu ävean innefatta 10 st. tvåor i suterrängvåningarna. Vi lyckades då, med befintligt bygglov och konstruktion i botten, omdisponera ytorna till att passa det nya programmet. Priserna för projektets bostäder kunde därmed sänkas radialt. Möjlighet för kunderna att bara köpa skalet och sedan inreda själva i eget tempo introducerades också. Den enkla generella plantypen medgav att vi i samarbete med kunderna kunde anpassa planerna individuellt efter deras önskemål, utan att frångå grundkonceptet. Utseendet inomhus blir så mycket varierande efter kundernas olika val.

Detta med s.k. källarlägenheter är en tradition i Bohuslän, där man ibland flyttade ner på sommaren och fick en extra inkomst då man hyrde ut den vanliga bostaden till sommargäster. Vi tänkte att detta idag kunde omtolkas och innebära en flexibilitet i bostadens storlek anpassad för varierande familjestorlekar. Några köper stort och inreder en våning till vuxna barn.

Sex av de nya tvårums-lägenheterna blir gavellägenheter men fyra i souteräng blir enkelsidiga. De är prissatta mycket lågt men alla lägenheterna har stora skjutglaspartier på fönsterväggen och fin utsikt. Två lägenheter har nästan norrläge men med utsikt mot Smögenbron och horisonten med kvällssol på terassen.

Ute/Inne – en 18 meter lång umgängesyta
Planlösningen i samtliga lägenheter bygger på en tydlig uppdelning mellan det privata och det offentliga. Det privata som ett eget hus med mindre rum bakom en inre träfasad och det mer offentliga köket och vardagsrummet som en utanpåliggande glasveranda. I de större lägenheterna är det öppet med genomsikt mot två väderstreck. Den offentliga delen kan materialmässigt utformas som ett uterum. De två delarna avspeglas också i fasaderna med de stora glaspartierna som magasinsportar på långsidorna. Balkonger utförs åt två håll med lätta räcken framför glaspartierna.

Lägenheterna har mycket god kontakt mellan ute och inne, vissa material går rätt igenom. I hus B/C bildas en 16m lång umgängesyta genom den skyddade gården tillsammans med kök – allrum . Lika lång blir trägolvets yta och hjärtväggen/staketet, den panelade väggen som målas exakt lika både ute och inne. Köparna har själva fått avgöra lägenheternas storlek genom att välja om vindarna skall inredas eller ej. Vindsvåningarna med sin storslagna utsikt har fått förstorade takkupor med glas runt hörn som små glasverandor. Vissa väljer att nyttja dessa som utsiktsrum och vissa väljer att nyttja dessa som en bastu.

Där den gemensamma innergården slutar mot den egna fastigheten byggs en betongkaj. Mellan denna och husen med sin murade grund byggs ett stort bryggdäck. Det innebär att altandäck och carportar är konstruerade som båthus med överbyggnad av trä och köryta av tre tums bryggträ upplagda på stålpelare som förankras direkt mot berget. Under detta bildas ett spännande rum med ”smyga under bryggan-karaktär” som samtidigt är entrérum /svalgång till tvårumslägenheterna i souterräng-våningen.

Byggnaderna är enkla volymer formade enligt stadsplanen med sina traditionella 30 graders sadeltak. Materialen är robusta: Tegel på taken, titanzink i plåtarbeten, vindskivor och inbyggda takfötter, fibercementskivor och träpanel på väggar. Material med långt underhållsintervall utåt och målade paneler mot gårdarna där man vistas nära fasaden.

Fasaderna är traditionellt vita med inslag av lärkträ som oljats en gång men sedan får gråna naturligt av väder och vind.
Gavlarna tillåts vara mer expressiva med sina utkragande vindskyddade utsiktsbalkonger inspirerade av 1950-talets mopedhjälmar.

Projektet är ett bra exempel på god och mycket kreativ process där både beställare, byggare och arkitekt har varit aktiva och delaktiga från början till slut. Att mitt under projektet dubblera antalet lägenheter i stort sett inom befintligt bygglov utan att förlora grundkvalitéer är nog ganska unikt. Hela processen har också byggts på ett förtroendefullt och öppet samarbete. Beställningen från början var tydligen men öppen för vår tolkning av det bohuslänska. Sedan är projektet upphandlat som totalentreprenad men med oss kvar som arkitekt betald av både beställaren och av byggaren. Byggaren har en egen husfabrik där de delvis med vår hjälp har ritat igenom husen i detalj och sedan tillverkat väggelement utan ytskikt inomhus på plats i Kungshamn. Både beställare och byggarna har haft höga kvalitetskrav och vi har alla trots en lågkonjunktur som allvarligt hotade att stoppa projektet tillsammans med gemensamma kreativa krafter lyckats att driva projektet i hamn.

Detta är beställarens första byggda projekt och byggarnas första större bostadsprojekt med denna produktionsmetod.


Beställare: Gerle & Rodin
Plats: Gravarne, Kungshamn
2008-2011
20 Lägenheter


PDF