ArkitekturUngdomens Hus 1993 ”Efter en motion i kommunfullmäktige har idéer och tankar under flera år diskuterats kring ett Ungdomens Hus i centrala Göteborg. Det övergripande syftet med ett Ungdomens Hus är att erbjuda ungdomar en positiv miljö i centrala Göteborg d v s ett forum för möten mellan ungdomar, där utrymme finns för aktivitet, kreativitet, fantasi, och idéer. Det bör även vara ett ställe att komma till och finna glädje. Byggstenar i husets verksamhet skall ungdomarnas vara egna resurser och kreativitet.”

Ur Kommunstyrelsens yrkande KS 1993.06.23I november 19093 fick vi efter anbudsförfarande uppdraget att som projektledare och arkitekter utreda ett Ungdomens Hus i Göteborg. I ett första steg undersöktes Polhemsgymnasiets förutsättningar. I Januari 1994 ombads vi i ett andra steg utreda Tullpackhusets förutsättningar. För att projektet skulle kunna realiseras var det vilktigt att börja på en rimlig nivå. De unga skulle få en möjlighet att vara med aktivt redan från början. De bör vara med och delta och påverka i hela processen, vilket är själva grunden för ett livskraftigt hus.

Huset växer efter ungdomarnas egna behov och vad som är ekonomiskt möjligt. Tullpackhuset hade mycket goda möjligheter att inrymma ett Ungdomens Hus. Byggnaden får med sitt fria läge vid Göta Älv en egen tydlig identiet.

En attraktiv evenemangsdel är ett svar på ett stort behov av en medelstor rockscen i Göteborg. Den kan tillsammans med de utåtriktade verksamheterna i entrévåningen bli en stark magnet på Södra Älvstranden. Ungdomens Hus kompletterar Operan och det Maritima Centret. Göteborgarna få ett nytt kulturstråk för alla åldrar.


Beställare: Göteborgs Stad
Plats: Tullpackhuset, Göteborg
1993-1995