StrategiKortedalalyftet är en stadsutvecklingskiss som tar tillvara på Kortedalas expressiva natur och unika folkhemshistoria.. Nybyggnad, ombyggnad och renovering samsas i förslaget.

>> Läs mer >>Volvo Designfilosofi formulerades av Meter Arkitektur i samarbete med Volvoföretagen. Materialet fungerar som underlag för strategiska dokument men också i vissa delar för utbildning inom Volvo.

>> Läs mer >>Ungdomens Hus 1993 ”Efter en motion i kommunfullmäktige har idéer och tankar under flera år diskuterats kring ett Ungdomens Hus i centrala Göteborg. Det övergripande syftet med ett Ungdomens Hus är att erbjuda ungdomar en positiv miljö i centrala Göteborg d v s ett forum för möten mellan ungdomar, där utrymme finns för aktivitet, kreativitet, fantasi, och idéer. Det bör även vara ett ställe att komma till och finna glädje. Byggstenar i husets verksamhet skall ungdomarnas vara egna resurser och kreativitet.”

Ur Kommunstyrelsens yrkande KS 1993.06.23
>> Läs mer >>