ArkitekturVilla V Beställaren ville ha ett hus med ett modernt uttryck som också tog tillvara på utsikten mot Tjörnbron. Villan fick anpassas efter Tjörns restriktiva stadsplaneregler och har därför lånat formen av en tidigare lada på platsen. Tomten är en sluttning mot norr så “ladan” är upplyft på träpelare och konstruerad av massivträelement från KLH.
Beställare: Privat
Plats: Hövik, Tjörn
2009-2010
BOA: 148 m2

PDF