Arkitektur

Foto: Åke E:son Lindman

Kvarteret Fiskpigan

Träpriset 2008, Nominerat
Bostadspriset 2007, Nominerat
Södermanlands Arkitekturpris 2007, Första pris

Stadsplaneidén är baserad på en analys av Trosas äldre stadsstruktur, tomtens placering i staden och de omgivande gatornas och stadsrummens skilda karaktärer. Byggnader, staket och häckar är placerade för att stärka de befintliga gaturummen och samtidigt skapa nya uterum för olika ändamål.

Inspiration till fasadgestaltning är hämtad från byggnader i Trosa och den verandaarkitektur som var vanlig i äldre badorter. Husens gestaltning är en omtolkning av dessa referenser till en nutida arkitektur med goda boendekvaliteter.

Husen har traditionell grundform och traditionella material. Karaktäristiskt är utstickande byggnadselement som svalgångar, balkonger och kupor. De här elementen bidrar till att ge kvarteret ett variationsrikt och småskaligt uttryck.

Lägenheterna är planerade med en kombination av väldefinierade rum och öppna rumssamband. Stor vikt har lagts vid att skapa bostäder med rumsligt spännande kvaliteter. Lägenheterna har god kontakt mellan ute och inne och är funktionellt planerade med god tillgänglighet. Valbara väggar gör att den boende kan planera för fler, alternativt större rum.Beställare: Fiskpigan Förvaltnings AB
Plats: Trosa
Byggår: 2005-2006
BOA: 1896 m2
17 Lägenheter + 1 lokal 65-140 m2PDF