Samverkan

Ett bra resultat uppstår bara via ett gott samarbete. Med en medveten analys som grund kan vi bidra till att skapa en bra samverkanskultur i projekten där alla parter är med och bidrar i hela processen.

Analys
Grunden för alla projekt är en noggrann analys av förutsättningar och helhet inriktad på upplevd kvalitet i helheten och i slutresultat. Alla våra projekt tar sitt avstamp i situationen, stadsplanen, tomten, landskapet eller organisationen.

Vi går alltid in som konsulter i en befintlig miljö. Det är viktigt att förstå vad man ska förändra eller bygga om, varför man bygger och filosofin bakom resultatet.

Omtanke
All design måste utgå ifrån människans behov. Från helheten och den hållbara staden ned till detaljen, i form, textur och materialval.

Meter Arkitektur startades 1993 i Göteborg och leds av grundaren och arkitekten Bengt Mattias Carlsson. Meter Arkitektur utför uppdrag i hela landet.

Forskning och utveckling är en viktig del av kontorets arbete. Bengt Mattias Carlsson verkar också som konstnärlig universitetslektor i stadsbyggnad på Chalmers. De flesta av kontorets medarbetare har också varit engagerade i undervisningen på Chalmers.

Meter Arkitektur samverkar med Schweiwiller Svensson Arkitektkontor AB i Stockholm.Ett urval av Meter Arkitekturs Priser & Nomineringar:


Kasper Salinpriset
Skogssauna Tomtebo
Nominerat

Träpriset 2012
Skogssauna Tomtebo
Första Pris

Rödfärgspriset 2010
Röde Orm
Nominerad

Träpriset 2008
Kv. Fiskpigan
Nominerad

Bostadspriset 2007
Kv. Fiskpigan
Nominerad

Södermanlands Arkitekturpris 2007

Kv. Fiskpigan
Första pris

Guldstolen 2005
Tandkliniken Ett4 (m P. Hulting ansv. Ark.)
Nominerad

Årets hus 2002, Hus& Hem
Villa Söderlund–Schulz
Första pris

SAR´s Bostadspriser 2001
Ericssonska Stiftelsen
Nominerad

Fastighetsverkets Helgopris 2001
Ericssonska Stiftelsen
Nominerad

Färgpriset 2001, Målaremästarna
Ericssonska Stiftelsen
Nominerad

Europan 3 1993-94
At home in the city
Runner up (andra pris)

Wernstedts Resestipendium 1994
Första pris (60 000 sek.)
Chalmers Tekniska Högskola ”Det nordiska stadsrummet”

Wernstedtskissen 1989
Chalmers
Delat andrapris (Inget förstapris utdelat)