StadsarkitekturHjällbo Vision 2025 är en framtidsvision för Hjällbo som bejakar områdets positiva aspekter som grönytor och folkliv, men föreslår en utveckling mot småstadens stadsrum, istället för dagens separerade trafikrum.

Generalplan 1965 med stor motorled vid Lärjeån utan störande led genom HjällboTidig planidé med torg och torghus över spåren


Hjällbo var den första stadsdelen som byggdes ut 1965 i den nya då expansiva Angered-Bergum. Stadsdelen är idag en av Sveriges mest segregerade dels på grund av trafiken och dels med tanke på demografin, andelen unga och andelen med utländsk bakgrund.

Samtidigt är torget ett av Göteborgs mest livliga och stadsdelen har egentligen ett fantastiskt läge vid Lärjeåns naturreservat.

Men det är ett stort problem att Hjällbo är avskuret av trafikleder mot omgivningen likt en ö.

Vi arbetar med att lyfta fram stadsdelens kvalitéer, med att skapa nya kopplingar internt och externt, samt med att reducera de storskaliga trafikytorna till förmån för lågfartstrafik i nya gaturum och människors rörelser lokalt i Hjällbo.

Beställare: Hjällbobostäder AB
Plats: Hjällbo, Göteborg
2009-

PDF