StadsarkitekturOpaltorget Ett parallellt uppdrag om stadsdelen Tynnered kring Opaltorget utan vinnande idéer gjorde att kommunen valde det danska arkitektkontoret BIG för detaljplaneutredning. Då Göteborgslokaler som ska bygga och förvalta den nya centrumbyggnaden med butiker, vårdcentral och stadsdelsförvaltningshus var missnöjda med deras projektupplägg fick vi i uppdrag att skissa på ett arkitektoniskt kraftfullt alternativ.


För att få en fast grund för utredningen gjorde vi då på eget initiativ en stadsutvecklingsskiss för hela Tynnered. En huvudgata genom hela området skapas av trafikled och överstora parkeringsytor. Där planeras nya bostäder. Den idag trafikseparerade stadsdelen får ett tryggt gaturum likt småstadens huvudgata. I en stadsplan för centrum med hållbarhet som utgångspunkt, bygger vi vidare på 1970-talets grannskapstankar och låter demokratin manifesteras i stadsdelsförvaltningens niovåningshus med utsikt mot havet.


I utredningen av det nya Opaltorget bejakade vi den gamla 1970-talsplanens kvalitéer med den mycket tydliga tväraxeln mellan två bergshöjder. Vi river inte den viktiga Opalkyrkan. Vi vill också utveckla stråket ned mot Välen med en modern parkyta som förlängning på kastanjealléns stråk.

Beställare: Göteborgslokaler AB
Plats: Tynnered, Göteborg
2009-
Centrumbyggnader för nytt
Stadsdelscentrum
Kommersiella ytor, Vårdcentral,
Stadsdelsförvaltning, BostäderPDF