ArkitekturCasa Ö Ett fullskaleexperiment med silikonlimmat glas som utgångspunkt för en modern glasveranda. Den gamla sommarstugans 0,87 meters modul ger måttet för silikonfogen som blir ett modernt spröjsverk.

Glastekniken gör utekänslan starkare då utblickar snett mot glasytan är möjliga ned till några centimeter från glaset.
Grunden i projektet är det rödfärgade typhuset, Västkuststugan på 50 m2 från tidigt 1960-tal. Huset har senare byggts till med ett murat vitslammat sovhus på 30 m2 och nu med den gröna glasverandan på 30m2. De tre enkla husvolymerna med sina sadeltak bildar genom sin storlek en helhet trots sina olika material och kulörer. Kulörerna rött, vitt och grönt bildar även en sydeuropeisk flagga vilket passar den Italienälskande familjen perfekt. Viva Italia.


Beställare: Privat
Plats: Marstrand
Byggår: 2004
BOA:30 m2 + trädäck 80 m2
Tillbyggnad av glasveranda

PDF