Arkitektur




Villa C En kraftigt sluttande bohuslänsk bergstomt med vidsträckt havsutsikt högst i Fiskebäck. Tomtens karaktär i kombination med stadsplanens krav gav ett treplanshus som följer markens lutning mot söder, huset räknas som en korsning mellan ett ett och ett halvplanshus och ett sutteränghus.




















Byggnadens idé
Två U-formade murar placeras på 33- och 30-meternivån. Dessa binds samman med en stor takskiva som knäcks två gånger så att den i sektionen bildar två takytor i olika vinklar och det övre bjälklaget med sina balkonger. Övriga fasadytor, organiserade efter en 1,1 meters modul utan lister med negativ fog, utgörs av glaspartier och cederträklädda utfackningsväggar Stålkonstruktioner har använts för att klara de stora takutsprången på upp till 4,5 meter. Stålstag förankrar taket ned till berget. Huskropparnas H-form bildar skyddade uterum i flera väderstreck på den vindutsatta platsen. Tomtens natur bevaras orörd.

Interiören är organiserad kring ett genomgående vardagsrum med hög takhöjd och utblickar mot skogen i öster och havet i väster. De mindre rummen är placerade bakom panelväggar som bildar inre fasader. Det ger vardagsrummet en ute-karaktär som förstärks av att både golv och tak fortsätter i samma nivå inifrån och ut.
Materialen är omsorgsfullt valda för att åldras vackert och vara lätta att underhålla. Rheinzink, cederträpaneler, velfac-fönster, silurskivor, teakpartier och murar i puts.


Beställare: Privat
Plats: Fiskebäck, Göteborg
Byggår: 2005-2006
BOA: 250 m2
Nybyggnad av Villa

PDF