ArkitekturTrekantstornet En befintlig byggrätt för ett 16 våningars höghus på Kortedala torg har länge stått outnyttjad för att den skulle stänga till torget. Genom att modifiera byggrättens placering lyckas vi göra spårvagnshållplatsen och torget tryggare med nya bostäder. Samtidigt som vi behåller den befintliga öppna karaktären.Tomten är triangulär till sin form, men inspirationen kommer samtidigt från de triangulära 50-tals höghusen som är unika för Kortedala. Genom de utkragande bjälklagselementen ges dock ett något annorlunda uttryck åt huset.
En kompakt bärande kärna rymmer schakt, trapphus, hissar och våtutrymmen. Runt denna placeras en öppen del med sovrum, kök, vardagsrum och hörnbalkonger.

Kommersiella lokaler ryms i byggnadens två bottenvåningar. En ny entrépassage med caféytor som leder upp till torget, bildas mellan höghuset och den befintliga spårvägsbyggnaden. De två översta planen har väl tilltagna utsiktsterrasser.Beställare: Göteborgslokaler AB
Plats: Kortedala, Göteborg, 2008-2009
BRA: ca 4 150 m2
40 lägenheter + 4 lokaler


PDF