Strategi

110910
Bengt Mattias Carlsson har blivit utnämnd till konstnärlig lektor i stadsbyggnad på 30% på Chalmers Arkitektur. Bengt har samarbetat med Chalmers sedan 1993. De flesta anställda på Meter Arkitektur har också varit engagerade i arkitektutbildningen.