ArkitekturGävle Central Ett nytt resecentrumprojekt har skapats i Gävle Central. Stadsrum och byggnader från 1800-talets slut, som hade förändrats kraftigt pga. trafiken och ombyggnader har renoverats och kompletterats med nya funktioner.
Den bärande idén blev att skapa en ny sekvens av olika stora rum som bildar ett stråk längs fasaden mot spåren. Det blir stationens ryggrad som sammankopplar verksamheter och entréer, en enkel
organisation som gör det lätt att orientera och förflytta sig mellan byggnaderna och till spåren.

Vi tog initiativet till att gräva upp en gammal hamnkanal och till att frilägga byggnadernas källarmurar. Så fick vi en enkel och unik tunnelentré från byggnader och torget Centralplan.

I mötet med staden passerar man under nybyggnaden;Kontaktlinsen. Den får en dramatisk placering hängande mellan två byggnader i skärningspunkten mellan nya tunneln och stråket i stationsbyggnaderna. Kontaktlinsen har en enkel och tydlig form i egenskap av att vara bärare av nya Gävle Centrals identitet. Den blir en mötesplats alla kan referera till, ett väntrum utan andra funktioner. Utblickar ned mot tunneln, ut mot spåren och Centralplan. Här väntar vi gärna…..


Beställare: Jernhusen AB och Gävle kommun
Plats: Gävle
1995-1998
Byggår: 2003
BTA: ca 4000 m2PDF