ArkitekturVilla S&S Familjen flyttade hem till Sverige efter fyra års utlandstjänst på ambassaden i Nicaragua. Förutsättningen var en svag norrsluttning med grannar på tre sidor och skogen i söder. Lösningen blev tre byggnadsvolymer som bildaren privat utegård.Gårdsrummet förstärks med pergolor, spaljéer och guldockrafärgade gårdsfasader. Besökaren hämtas in av pergolan och leds i sluttningen genom sekvenser av rum fram till entrén på gården.

Bottenvåningens plan har en traditionell sexrumsplan som utgångspunkt men den är utvecklad som ett öppet inre landskap på 90 kvm med murstocken och den runda trappan som fasta möbler och rumsdelare placerade i nivåskillnaden mellan de två parallella huskropparna.

Övre våningen har ett modernt verandarum med mycket glas för att fånga in det låga vinterljuset mot söder. De fyra sovrummen är placerade mot norr. Materialval och planstruktur har sin grund i en nordisk tradition men inspiration till spaljétak och klinkergolv har hämtats från Mellanamerika.


Beställare: Privat
Plats: Ingarö, Stockholm
Byggår: 1999
BOA:220 m2
Nybyggnad av villa
Årets Hus 2002


PDF