ArkitekturTyska Skolan Tyska skolans högstadiedel ligger i mörka undermåligt ombyggda 1970-talslokaler. En inredningsstrategi att togs fram för att utveckla lokalerna över tid. Då budgeten var liten, lades fokus på att skapa estetisk ordning genom färgsättning.Genom att tydliggöra lokalernas olika delar och öppna upp, kunde man komma ifrån den labyrintiska karaktären som tidigare präglade skolan. Klassrumsentréer tydliggjordes och mindre åtgärder gjordes i tak och golv för att skapa en variation.

Färgskalan tar sin utgångspunkt i det tidiga 1970-talets starka kulörer.


Beställare: Tyska Skolan
Plats: Göteborg
2009
Ny inredningsstrategi med låg budget


PDF