ArkitekturEricssonska

Helgopriset 2001, nominerat
Bostadspriset 2001, nominerat

Denna bostadsgrupp i Gävles villastad uppfördes 1927 till 1933 efter en filantropisk donation. Det blev en mönsteranläggning med totalt 67 smålägenheter, en herrgårdsplan i park, ritad av stadsarkitekten Gunnar Wetterling. Området har nu byggts om till moderna familjelägenheter och mindre studentlägenheter. I det yttre är anläggningens karaktär bevarad och förstärkt, parken är restaurerad och några mindre komplementbyggnader har byggts till.


ur Juryns motiveringar till nomineringarna till Helgopriset 2001/Statens fastighetsverk:

“Denna bostadsgrupp i Gävles villastad uppfördes 1927 till 1933 efter en filantropisk donation. Det blev en mönsteranläggning med totalt 67 smålägenheter, en herrgårdsplan i park, ritad av stadsarkitekten Gunnar Wetterling. Området har nu byggts om till moderna familjelägenheter och mindre studentlägenheter. I det yttre är anläggningens karaktär bevarad och förstärkt, parken är restaurerad och några mindre komplementbyggnader har byggts till.

Större lägenheter har skapats genom sammanslagningar och genom att utnyttja vindarna. Nya rumsliga värden har skapats genom fria planlösningar och en väl tänkt och genomarbetad detaljbehandling, som givit en för bostäder sällsynt sinnlighet.

För att uppnå detta har många angreppssätt använts fördomsfritt, från traditionella material och metoder, till nygestaltning mitt i dagens bästa designkultur. Tillsammans har här skapats en helhet med stor respekt för de gamla byggnadernas värden och atmosfärer.”


Från 71 omoderna ettor med BOA på 2100 m2 till 28 studentlägenheter och 19 familjelägenheter med BOA på 3779 m2.


Beställare: AB Gavlegårdarna
Plats: Gävle
Byggår: 1997-1999
BOA: 3779 m2
57 Lägenheter 26-160 m2


PDF