StadsarkitekturKortedalalyftet är en stadsutvecklingskiss som tar tillvara på Kortedalas expressiva natur och unika folkhemshistoria.. Nybyggnad, ombyggnad och renovering samsas i förslaget.Kortedala byggdes för 25 000 invånare och är den första egentliga förorten i Göteborg och är samtida med Vällingby.

Det byggdes 7 grannskapsenheter i ett unikt samarbete mellan arkitekter, byggare och beställare som var inblandade i Kortedalas tillkomst under ledning av stadsplanechefen Tage William-Olsson. Bebyggelsen varierar från en till 13 våningar i olika hustyper som passar i brant terräng. Lägenhetsstorleken domineras av tvårummare och trerummare på tvårumsyta.


Skiss till förtätningsfilosofi för Kortedala:
- Arbeta i samtliga skalor, stadsdelsnivå-, grannskaps och husnivå.
- Bevara grannskapsenheter så intakta som möjligt, förtäta småskaligt.
- Jobba med mellanrummen mellan grannskapsenheterna. Skog blir park, trafikleder blir gaturum.
- Skapa kopplingar mellan områden, förtäta längs med stråk.
- Utnyttja de goda kollektivtrafikförbindelserna.
- Förtäta stadsmässigt vid centrum med bostäder och verksamheter.
- Ta fram bruksanvisningar för ombyggnad av hus
- Fånga upp idéer bland Kortedalaborna
- Identifiera målgrupper som nya Kortedalabor


Beställare: Framtiden Förvaltning AB
Plats: Kortedala, Göteborg
2009-


PDF