StadsarkitekturGävle Söder Söder var ett pilotprojekt med sanering av en hel stadsdel i Sverige och väckte stor internationell uppmärksamhet, då den gamla låga trähusbebyggelsen omvandlades på 1950-talet till en modern stadsdel. Ansvarig var Louis Campanella som fortsatte till Göteborg som ansvarig för det kommunala bolaget Göta Lejons sanering av stadsdelarna Annedal, Landala, Majorna och Masthugget.

Idag är söder i behov av upprustning. Vårt uppdrag var att ta fram ett handlingsprogram för hur den idag chanserade stadsdelen kan återfå sin glans.Söder var ett pilotprojekt med sanering av en hel stadsdel i Sverige och väckte stor internationell uppmärksamhet, då den gamla låga
trähusbebyggelsen omvandlades på 1950-talet till en modern stadsdel. Ansvarig var Louis Campanella som fortsatte till Göteborg som ansvarig för det kommunala bolaget Göta Lejons sanering av stadsdelarna Annedal, Landala, Majorna och Masthugget.

Idag är söder i behov av upprustning. Vårt uppdrag var att ta fram ett handlingsprogram för hur den idag chanserade stadsdelen kan återfå sin glans.

Vision:
- Det behövs en gemensam sammanhållande tanke för hur stadsdelens identitet skall medvetandegöras, underhållas och utvecklas.

Mål:
- Samla näringslivet på Söder bakom en gemensam strategi för utveckling av stadsdelen.
- Fördjupa kunskapen om stadsdelens karaktär.
- Utveckla söder till en attraktiv stadsdel för näringsliv, boende och besökare.
- Vårda och utveckla ett stort lokal- och bostadsbestånd.
- Öka fastighetsvården genom en tydlig gemensam vision.

Projekt:
-Idéprojekt: Hela Södra Kungsgatan och Kungsvägen.
-Pilotprojekt: Södra Kansligatan, bostäder.Beställare: AB Gavlegårdarna
Plats: Gävle
Projekt: 2005-2006
Stadsdelsförnyelse
Strategiskt arbete

PDF